Facebook

We gebruiken onze facebookpagina’s om evenementen aan te kondigen (en op die manier publiek aan te trekken), om promotie te maken in aanloop van het nieuwe schooljaar en om berichten over de academie te posten.

Nieuwsbrieven

We houden ouders en leerlingen op de hoogte via een maandelijkse nieuwsbrief.

Deze brief bevat informatie rond activiteiten, afspraken binnen de academie, toonmomenten en concerten in de regio.

Website

Op onze website vind je het aanbod, de lesmomenten, de activiteiten en alle informatie over de kunstacademie (schoolwerkplan) en hoe je kan inschrijven. 

Agenda

De academie voorziet leerlingenagenda’s. Deze agenda‘s worden vooral door de jongste leerlingen gebruikt als communicatiekanaal naar/met de ouders. Er is ruimte voor de leerlingen om wekelijks de geziene leerstof en opdrachten tegen de volgende les te noteren. Daarnaast vermelden we ook relevante concerten of voorstellingen in de buurt en kunnen leerkrachten enkele belangrijke of meer specifieke afspraken in de aandacht zetten.

Contact secretariaat

Tijdens de openingsuren ben je steeds welkom op het secretariaat op de tweede verdieping van Huize Moens in Lede.

Mails die je stuurt naar academie@lede.be worden tijdens de openingsuren gelezen en beantwoord. Je kan ook telefonisch contact opnemen via 053/606870.

Op het algemene schoolsecretariaat van Lede kan je ook terecht met vragen over de andere vestigingsplaatsen.

Contact leerkracht

Je kan op verschillende manieren contact leggen met je leerkracht(en) en de leerkracht(en) van je kind.

Je kan steeds contact opnemen met het schoolsecretariaat. Onze dames geven je boodschap dan door aan de leerkracht .

Ga je rechtstreeks naar de leerkracht, dan maak je best op voorhand een afspraak. Sommige leerkrachten delen hun contactgegevens (via de agenda of een brief bij begin van het schooljaar). In dat geval kan je via die weg een afspraak maken. Heb je geen persoonlijke contactgegevens, dan is de leswissel een goed moment om een afspraak vast te leggen. De lestijden zelf zijn minder handig om een gesprek aan te knopen: de lestijd per leerling is beperkt en er zijn meestal ook andere leerlingen aanwezig. 

Wens je op zo’n gesprek met de leerkracht ook de aanwezigheid van de directie, dan mag je dat steeds vragen.

Promotie en infobrochure

Vanaf juni communiceert de academie volop over het (nieuwe) aanbod van het volgende schooljaar en de inschrijvingsmomenten. We gebruiken hiervoor een infobrochure en de website. 

De vele toonmomenten en de artistieke prestaties van onze leerlingen bij onze verschillende partners zijn een continu ‘uithangbord’ waar wij als academie van podium- en beeldende kunsten voor staan.