Academieraad

De academieraad is een adviesraad voor de Academie.

De academieraad is samengesteld uit leerlingen, ouders, leerkrachten en afgevaardigden uit de verschillende culturele actoren uit de regio (muziek-, toneel- en andere socio-culturele verenigingen).

De academieraad is een participatieraad die het schoolbestuur adviseert over aangelegenheden die hen rechtstreeks aanbelangen. Het schoolbestuur vraagt over deze aangelegenheden voorafgaand advies aan de academieraad. De academieraad kan ook zelf advies geven over deze aangelegenheden.

Lees hier meer over de academieraad

Lokale partners

Via onze lokale partners kunnen onze leerlingen stralen, alsook hun eigenheid en hun kunnen tonen. Onze leerlingen leren bij onze partners genieten van uitvoeringen (bv Bibliotheek, GC de Volkskring, EMotia,...).

Hulp bij organisatie

Bij activiteiten (en zeker de grotere activiteiten) kunnen vele handen licht werk maken. Je leerkracht zal je hiervoor uitnodigen.
Doorklik