Aanwezigheid leerlingen

Leren aan de Kunstacademie is een reis, een traject. Het is daarom heel belangrijk dat je als leerling voldoende en regelmatig aanwezig bent. Elke onderbreking vraagt nadien om extra (en soms onnodige) energie om weer helemaal mee te zijn op jouw pad.

De overheid verplicht leerlingen om minstens twee derde van de lessen aanwezig te zijn. Zo zorg je er als leerling voor dat we als academie voldoende leerkracht-uren ontvangen om jou optimaal te kunnen begeleiden. En het is zoals gezegd ook voor je eigen traject een goede zaak.

Ben je meer dan een derde van de lessen afwezig, dan kan je niet deelnemen aan de evaluatie en ben je dat jaar dus niet geslaagd.

Melden afwezigheid leerling

Ben je ziek of om een andere reden afwezig? Contacteer dan tijdig het academiesecretariaat, telefonisch of via mail.

We werken met een online aanwezigheidssysteem, zodat iedereen op de hoogte is van je aan- of afwezigheid.

Sommige leerkrachten maken met hun leerlingen de afspraak om hen rechtstreeks op de hoogte te brengen van afwezigheid of ziekte. Als jij met jouw leerkracht deze afspraak hebt, kan je een afwezigheid ‘standaard’ bij je leerkracht melden. In dat geval hoef je het secretariaat niet meer te contacteren.

Ben je maar één dag ziek, dan meld je dat aan je leerkracht of het secretariaat (zoals afgesproken) maar hoef je geen doktersbriefje binnen te brengen. Zo’n melding volstaat vier keer. Ben je voor meer dan één dag ziek, maak dan even een kopie van het doktersbriefje dat je nodig hebt voor school/werk en mail het door naar het secretariaat.

Iedere afwezigheid moet gewettigd zijn. Wanneer je langdurig of geregeld afwezig bent, moet je deze afwezigheid staven met een attest (bv. doktersattest, attest van de werkgever).

Ziekte leerkracht

Als je leerkracht ziek is, ontvang je een bericht per sms en e-mail. We proberen dit in de mate van het mogelijke tijdig te doen. Leerlingen hoeven dan niet naar de academie te komen.

Lessen die worden afgelast omwille van ziekte van een leerkracht worden niet ingehaald. Is de leerkracht langdurig afwezig wegens ziekte, dan gaat de academie op zoek naar een geschikte vervanger.

Het is ook steeds van groot belang dat we je correcte contactgegevens hebben. Geef wijzigingen door aan het secretariaat, of beheer deze zelf via Mijn Academie

Afwezigheid leerkracht

Onze leerkrachten zijn artiesten. Dit betekent dat sommige lessen kunnen verschuiven omdat de leerkrachten zelf concerten of optredens hebben. Ook in het kader van professionalisering kan aan een leerkracht een lesverplaatsing toegestaan worden. De info over deze lesverplaatsingen ontvang je van de leerkracht zelf.