Wie is Wie

Leerkrachtenteam

Ons leerkrachtenteam is een samenstelling van vakexperts met de juiste scholing. Vanuit hun permanent lerende attitude professionaliseren onze leerkrachten zich op regelmatige basis.

De leerkrachten hebben overleg in vakwerkgroepen, (pedagogische) studiedagen en algemene vergaderingen. 

Onze leerkrachten informeren zich systematisch over de vorderingen in alle vakken van hun leerlingen.

Beleid en coördinatie

Naast de leerkrachten heeft de academie een beleidscoördinator, een aanvangsbegeleider, een ICT-Coördinator en pedagogische coördinatoren.

De beleidscoördinator ondersteunt de directeur rechtstreeks op de verschillende beleidsvlakken (interne kwaliteitszorg, pedagogische beleid, personeelsbeleid-professionalisering, promotie en organisatie).

De aanvangsbegeleider helpt de directeur met de begeleiding van startende leerkrachten in onze academie.

De ICT-coördinator voert mee het ICT-beleid en helpt het vormgeven en uitwerken.

De pedagogisch coördinatoren ondersteunen de realisatie van ons pedagogisch beleid:

 • de activiteitencoördinator volgt de grote activiteiten mee op.
 • de alternatieve-leercontext-coördinator (ALC-coördinator) volgt de afspraken met leerlingen en verenigingen op.
 • de zorgcoördinatoren geven de zorglessen voor de leerlingen muzieklab
 • team zorg brengt het zorgbeleid van de academie in kaart (aanpassingen en afwijkingen van de basistrajecten).

Administratie

De academie beschikt over een performant academiesecretariaat. 

Het secretariaat is het eerste aanspreekpunt voor alle vragen (telefonisch en via mail bereikbaar tijdens de openingsuren). De taakverdeling is als volgt:

Administratief medewerker Martine:

 • personeelsadministratie
 • lokalen
 • Instrumentenverhuur

Administratief medewerker Chantal:

 • personeelsadministratie
 • lesverplaatsingen
 • lokalen

Administratief medewerker Hilde:

 • instrumentenverhuur

Directeur en schoolbestuur

De directeur staat in voor de dagelijkse leiding van de kunstacademie. Samen met het schoolbestuur (gemeentebestuur van Lede) geeft de directie de academie vorm. 

De gemeente Lede vormt samen met de gemeenten waar de kunstacademie opleidingen aanbiedt (Erpe-Mere en Wichelen) een interlokale vereniging om het aanbod in de regio af te stemmen.

rok