Personeel - APP en Visie


APP

Het APP beschrijft onze visie op het lesgeven in de kunstacademie Lede Erpe-Mere Wichelen.

Enkele uitgangspunten van onze pedagogische cultuur zijn:

  • We zijn professionele leerkrachten die de beproefde paden bewandelen én op zoek gaan naar innovatie.
  • We delen onze expertise (over domeinen en ‘vakken’ heen) spontaan (in gesprekken, via mailverkeer,...) en gestructureerd (via het online leerplatform).
  • We kleuren met de kunstacademie het culturele leven in de regio (we stimuleren actieve cultuurparticipatie en zetten de leerlingen en onze academie in de kijker).
  • We geven elke leerling een gepast podium.

Speciaal aanbod voortvloeiend uit onze visie

Kunstkuur 

Vanaf 1 september 2019 kunnen academies en leerplichtonderwijs (en hogescholen) samenwerken om de leerlingen en leerkrachten hun culturele en muzische vaardigheden te ontwikkelen. 

  • KUNSTgrasGROEIT (ism de Weide Erpe) 
  • KUNSTzichtbaar (ism Sint-Martinus Erpe)
  • Ben Correct wordt kunstenaar (ism Gibo Wichelen)
  • Project KNAP (ism SMC Lede)

Project Reymeers/Ariadne 

Sinds 2019-2020 bekijkt de academie jaarlijks de mogelijkheden om samen te werken met Ariadne, het psychiatrisch centrum in Lede. Op dit moment organiseren we in samenwerken een dagopleiding voor woord.

MUZEKLAS

We organiseren onze ‘muzeklas‘ in samenwerking met de Brug in Erpe, waarbij we kunstonderwijs ‘op maat’ bieden aan leerlingen met ASS.

Alternatieve leercontext

In de alternatieve leercontext leren leerlingen competenties bij derden (bv amateurverenigingen). Dit gebeurt onder strikte voorwaarden.