De start van je lesdag

Waarom? 

Aan het begin van je lesdag vragen we je aantal zaken te doen. Dit om in orde te zijn met de verzekering, de laatste nieuwtjes te delen, en te zorgen dat je rustig aan je lestaak kan beginnen.

Hoe/Wat?

Waar staan/zijn de leerlingen voor en na de les?

 • Leerlingen wachten rustig in het wachtlokaal (Huize Moens en EM Dorpsstraat) of in de gang. Maak zelf de afspraken met je leerlingen over wat je van de leerling verlangt. 
 • Leerlingen blijven steeds 1u in de les. 5 minuten voor en tot 5 minuten na de les ben jij verantwoordelijk voor de veiligheid van je leerling. 
 • Na de les worden de leerlingen direct opgehaald door de ouders. Leerlingen -14jaar kunnen enkel zelfstandig naar huis na het invullen van het attest in de leerlingagenda.
 • Leerlingen die niet opgehaald zijn gaan naar het wachtlokaal (Huize Moens of EM Dorpsstraat). In de vestigingsplaatsen zonder wachtplaats wachten de andere ouders tot de leerlingen opgehaald zijn, of gaat de leerling terug naar het lokaal van de leerkracht.

Aanwezigheidsregister

 • Voor de start van je les teken je in in de lijst. Er is een lijst per vestigingsplaats.
 • Je checkt je bakje of er belangrijke communicatie is, en wanneer het secretariaat open is, zeg je even ‘goedendag‘ om eventueel nog info door te krijgen.
 • Kom steeds goed op tijd naar de academie. Deze 10 minuten geven je bv terug de rust na een drukke rit naar de academie, het moeilijk parkeren, ...
 • Na de les teken je terug uit op de lijst.
 • Check of je de laatste bent in het gebouw, en sluit dan indien nodig af. Hou rekening met afwezige collega‘s of collega‘s die een lesverplaatsing doen.

Collega‘s

Allemaal samen maken we onze kunstacademie!

Onze organogram vind je hier.

De contactgegevens van je collega‘s vind je in DKO3.

Reservatie van lokalen

Waarom?

Het aantal beschikbare lokalen is beperkt. Maak daarom goede afspraken om zeker te zijn dat op het moment dat jij wil lesgeven of een concert/toonmoment houdt, de infrastructuur beschikbaar is.

Hoe?

 • De lokalenverdeling staat online: http://lede.apilosoft.be/lokalen
 • Ga zeker kijken of jouw lesmomenten en lokalen correct in dit rooster staan! 
 • Voor reservaties, klasconcerten of extra lokalen, neem je contact op met Chantal op het secretariaat.
 • Ook de kerk van Impe is een mogelijkheid om concerten te geven. Check tijdig met Chantal de beschikbaarheid.

Verplaatsingsonkosten

Waarom?

De Vlaamse overheid promoot het gebruik van openbaar vervoer en de fiets. Daarom krijg je het gebruik van oa trein en bus terugbetaald. Voor de fiets krijg je een premie per km.

Hoe?

 • Het document voor terugbetaling openbaar vervoer vind je bij de documenten in DKO3.
 • Dit document vul je in op eer, en bezorg je aan Chantal. 
 • De terugbetaling wordt geregeld via de gemeente Lede.

Sleutels

Waarom?

Omdat er regelmatig les wordt gegeven op het moment dat het secretariaat nog niet/niet meer open is, trachten we voor elke leerkracht een sleutel van het gebouw en klas te voorzien.

Hoe?

 • Vraag op het secretariaat aan Martine je sleutel set.
 • Je tekent voor ontvangst.
 • Zorg steeds dat bij het verlaten van de klas de deur op slot is. Ben je de laatste in het gebouw? Sluit dan de voordeur

Belang van aanwezigheden van de leerling

Waarom?

Naast het feit dat leerlingen aanwezig moeten zijn in de les om op de juiste manier de leerstof aangeleerd te krijgen, is het ook noodzakelijk dat een leerling 2/3e van de lessen aanwezig is (of gewettigd afwezig) voor de telling op 1 februari om gefinancierd te zijn. Dit ‘gefinancierd zijn’ betekent concreet voor jou, de lesuren (die leerlingen) genereren voor jou, voor volgend schooljaar. Ook moet een leerling 2/3e van de lessen gevolgd hebben om de leerling (permanent) te kunnen evalueren (en dus mee te mogen doen met mogelijke toonmomenten ter evaluatie aan het einde van een schooljaar).

Afwezigheden zijn steeds onwettig. Enkel met het juiste attest kunnen ze gewettigd worden. Informeer je bij het secretariaat! 

Hoe?

 • Vul bij het begin van de les de aanwezigheden digitaal in via DKO3. Interims ontvangen vanuit het secretariaat een papieren lijst.
 • Wanneer je attesten ontvangt, of mails over afwezigheden, dan stuur je die door naar academie@lede.be. Je kan deze ook zelf uploaden in DKO3. Zorg wel dat het attest correct is!
 • Wanneer een leerling 3 X na elkaar afwezig is, neem je contact met de leerling/ouders (of vraag aan het secretariaat om hen te contacteren).
 • Check ook zeker even bij de andere leerkrachten van deze leerling.

Klaslijsten en roosters voor individuele vakken

Waarom?

Belangrijk bij het begin van een schooljaar, is dat je weet welke leerlingen nog moeten inschrijven (m.a.w. welke leerlingen je in de klas ziet, en nog niet op je lijst staan). Maan deze leerlingen (of hun ouders) aan om dit zo snel mogelijk te doen. Na 15 september zullen de 2.1’s voor muziek een instrument kiezen. Weet dat zij voor de keuze van een instrument, voorrang zullen hebben op leerlingen die nog niet heringeschreven zijn! 

Meld zeker wanneer er leerlingen niet op je lijst staan, of op een fout moment. Individuele lessen kan je zelf aanpassen, klassikale uren worden door het secretariaat verwerkt.

Sommige leerlingen staan meermaals op de lijst. Als je dit meldt op het secretariaat, wordt dit opgelost. 

Hoe?

Check-list in DKO3 (of als je een klaslijst wil, vraag gerust): 

 • Staan alle leerlingen die ik in mijn klas zie op mijn lijst in DKO3? 
 • Zie ik alle leerlingen die op DKO3 in mijn lijst staan in de klas? 
 • Voor individuele vakken maak je een zelf een lesmoment aan, en versleep je de leerlingen in dit lesmoment. Check zeker de juiste vestigingsplaats.
 • Houd voor de instrumentlessen rekening met de minimumverdeling van 4 lln/uur voor 2.1 en 2.2, 3 lln/uur voor 2.3 tot 3.3 en 2 lln/uur voor 4.1 en hoger.
 • Volgt elke leerling het vervolg van vorig jaar? Indien niet -> toelatingsdocument vragen of kijken of de leerling is blijven zitten. (Hiervoor zou nog een betere tool moeten komen. Maar bekijk zeker de leerlingen die vorig jaar ook bij jou zaten.) 
 • Voor elke nieuwe leerling die niet instroomt op een normaal startjaar (2.1) moeten we ook een document maken. Geef hun namen graag door aan het secretariaat. 
 • Welke leerlingen doen op het einde van het schooljaar een eindproef? 2.4/2.3v, 3.3 in 3 traject of 3.4 in 4-jarig traject, 4.3 en SP2. 
 • Voor muziek: zijn er leerlingen die klaar zijn voor een eindproef maar nog niet op het eind van hun graad zitten, bv. leerlingen met enkel instrument die nog maar in 2.2 zitten? 
 • Voor woord en beeld: zitten de leerlingen in de 2e graad volgens hun leerjaar in de dagschool? 

Heb je leerlingen die aan bovenstaande vragen beantwoorden? Zet ze voor 16 oktober op mail naar kristien.vandamme@lede.be. Wij doen dezelfde check voor heel de academie en leggen dan de namen naast elkaar. 

Wat te doen bij ziekte leerkracht

Waarom?

Het is van belang dat we tijdig weten wanneer je niet op de academie zal zijn, om je leerlingen te verwittigen. Wanneer je ziek bent, verwittig je dus zo snel mogelijk de directeur. Lukt het niet om persoonlijk in contact te komen met de directeur, dan kan je ook het secretariaat contacteren.

Voor een eendaagse afwezigheid volstaat een melding. Voor meerdaagse afwezigheden moeten er door je huisarts documenten ingevuld worden, die je vervolgens opstuurt naar het academiesecretariaat van alle scholen waar je lesgeeft. Hou er rekening mee dat een eendaagse afwezigheid, twee dagen na elkaar in een andere academie, als meerdaags beschouwd wordt.

De in te vullen documenten (Pers 16 en Certimed) staan bij de documenten op DKO3. 

Elke afwezigheid kan gecontroleerd worden door een arbeidsgeneesheer. 

Hoe?

 • Verwittig zo snel mogelijk de directie. Dat kan via gsm, sms of Whatsapp op nummer 0475/67.19.11.
 • Krijg je de directeur niet aan de lijn, bel dan het secretariaat (053/60.68.70).
 • Blijf dit doen tot je iemand live aan de lijn hebt gehad.
 • Je leerlingen worden dan verwittigd door het secretariaat met een SMS
 • Heb je één uur voor de start van je les nog niemand kunnen bereiken, verwittig dan zelf de leerlingen uit je eerste les.

 • Je houdt je beschikbaar voor controle door een arts.
 • De eerste dag van je ziekte mag je de woonplaats enkel verlaten om medische redenen (dokter/apotheek).
 • Voor meerdaagse afwezigheid stuur je het door je arts ingevulde PERS 16-document naar de school en het Certimed-formulier naar Anderlecht.

Lesverplaatsingen

Waarom?

We stimuleren onze leerkrachten om artistiek aan de slag te blijven. Soms overlappen optredens of repetities met je pedagogische opdracht. Voor deze gevallen kunnen de lessen op een ander moment ingehaald worden. 

Het spreekt voor zich dat leerlingen recht hebben op alle lessen. Hiervoor moet je als leerkracht goede afspraken maken, zodat je leerlingen ook alle lessen kunnen volgen.

Hoe?

 • Je toetst de reden voor je lesverplaatsing (informeel) af bij de directeur.
 • De directeur heeft steeds het recht om zonder verhaal de aanvraag af te keuren.
 • Je bekijkt de praktische afspraken met je leerlingen en zoekt een lokaal voor de lesverplaatsing.
 • Je doet je formele aanvraag minstens 14 dagen voor je lesverplaatsingen via http://lede.apilosoft.be met de nodige attesten.
 • Je ontvangt dan een goedkeuring of weigering van de aanvraag.
 • Er wordt steeds een lijst van lesverplaatsingen bijgehouden voor verificatie en inspectie.

Pianobegeleiding

Waarom?

Leerkrachten kunnen rekenen op artistieke en professionele pianobegeleiding. Dit om de leerlingen nog meer te laten schitteren op een podium. Dit voor de individuele vakken, maar ook voor de klassikale vakken (muzieklab, ensembles, ..)

Hoe?

Enkele afspraken:

 • Maak tijdig afspraken met de begeleider. Bezorg hierbij ook tijdig de partituren.
 • Een begeleider kan ook een begeleiding digitaal opnemen om het oefenproces te verbeteren. Maak zelf als leerkracht een bibliotheek aan met deze opnames.
 • Repetities met de pianobegeleiders zijn een repetitie in samenspel en samen musiceren. Zorg dat je leerling de technische stappen ondernomen heeft om te kunnen musiceren (tekstkennis).
 • Onze begeleiders geven zelf nog les. We proberen de repetities op jouw lesdag te plannen, maar dit kan ook op een andere dag vallen.
 • Ook leerlingen zullen voor een pianorepetitie op een ander moment moeten komen dat hun normaal lesmoment. Maak hierover duidelijke afspraken.
 • Plan geen concerten meer na de paasvakantie. Dit is het moment om de proeven voor te bereiden.
 • Het spelen met een begeleider moet voor de leerling een artistieke en muzikale meerwaarde betekenen.

Toonmoment en activiteiten

Waarom?

We laten onze leerlingen graag stralen! We vinden het als academie heel belangrijk dat leerlingen hun artistieke kunnen en zijn laten zien. Daarom worden er naast het lesgeven nog andere activiteiten georganiseerd, die verplichte leermomenten zijn.
We zoeken meestal een (lokale) link. Dit kan inhoudelijk zijn (poëzieweek) of samenwerkingen met culturele partners (ALC-verenigingen, socio-culturele verenigingen)

Deze activiteiten helpen ook mee aan de dynamische uitstraling van de academie in de regio.

Welke?

   • groot evenement (om de 4 jaar)
   • klasconcerten:
    • laat je leerlingen presenteren (of elkaar aankondigen)
    • ontwerp een affiche/programmaboekje/...
   • jaarlijkse events:
    • play in
    • kunstendag/workshops
    • soepconcert (september)
    • leraarsconcert (januari/februari)
    • dag van de academies (februari)
    • samen momenten (poëzieweek in januari, jeugdboekenweek in maart) / cross-overprojecten
    • proclamatie (juni)
    • openbare proeven
    • slotmomenten Erpe-Mere/Wichelen
    • workshops (variabel)
   • schoolbezoeken

Hoe?

We vragen steeds op voorhand wie mee wil helpen aan welke activiteiten. We verwachten van iedereen in ons academieteam inzet in relatie tot hun opdracht in de academie. Aan de intekenlijst hangt een invullijst waar je je engagement voor de activiteiten kan aangeven.

Organiseer je zelf een activiteit? Vraag dan eerst aan Chantal de beschikbaarheid van de locatie. Neem ook tijdig contact met je begeleider indien nodig.

Zorg steeds voor voldoende visibiliteit van je activiteit! Maak een affiche (of vraag aan het secretariaat om er een te maken voor jou). De academie hangt deze uit, zet die op de website en facebook.

De communicatie naar je leerlingen over de praktische afspraken, stuur je ook naar het secretariaat. Deze komt dan ook op de website. 

Extra muros en afwijking van wekelijkse lestijd. 

Waarom?

In specifieke gevallen kan je als leerkracht afwijken van de wekelijkse les.

Regelmatig wordt dit gedaan voor leerlingen in het secundair of voor lessen waar leerstof op locatie wordt opgedaan (museum, uitvoering).

Hoe?

 • Je stuurt je planning (per 3 maand) door naar de directie voor goedkeuring.
 • Breng ook het secretariaat op de hoogte. 
 • Breng zelf je leerlingen op de hoogte van het rooster. Communiceer niet alleen met de leerlingen, maar ook met de ouders en dit via meerdere kanalen met dezelfde boodschap (bv brief én mail).
 • Ga voor je planning van afwijkende lestijden uit van 37 tot 40 te plannen lestijden voor een schooljaar. De planning komt in een document ‘jaarplanning’ dat voor de verificatie op het secretariaat bewaard blijft.

Communicatie

Waarom?

Goed communiceren is heel belangrijk. Het voorkomt heel wat wrevel en maakt afspraken werkbaar.

De officiële communicatie tussen academie en leerkracht (dienstorder) gebeurt via de nieuwsbrieven voor leerkrachten (Nieuwsflitsen via e-mail).

De communicatie tussen academie en leerlingen gaat via nieuwsbrieven. Deze worden 6 keer per jaar verstuurd via mailchimp. Bij belangrijke meldingen kan een extra communicatie volgen. De communicatie bevat info over administratieve zaken, promotie voor toonmomenten en een overzicht van activiteiten van lokale partners.

Als leerkracht sta je dichts bij de leerlingen. Je wordt daarom gevraagd om zelf goed en regelmatig te communiceren met je leerlingen.

In een omgeving waar leerlingen maar kort zijn (tov de dagschool) en die in de vrijetijd-sfeer zit, is het niet evident om te zorgen voor een optimale communicatie. 

Zeker op het moment dat er wijzigingen zijn (lesverplaatsingen, extra repetities, toonmomenten, uitstappen, …) is het noodzakelijk om tijdig, volledig en correct te communiceren.

Communiceer via meerdere media (bv mail én brief) en communiceer niet alleen met de leerlingen maar ook, en zeker bij leerlingen onder de 18 jaar, met de ouders. 

Het zijn ook de ouders die vaak in een strak taxi- en organisatieschema zitten. Wijzigingen hebben soms een grotere impact dan je verwacht. Hou hier rekening mee door tijdig te communiceren en belangen af te wegen. Ook kunnen door wijzigingen voor jouw afwijkende lesmomenten, overlappingen ontstaan met de planning van andere vakken/domeinen in de academie of andere hobby‘s. Probeer zoveel mogelijk te organiseren op het lesmoment van de leerling of de lesdag. Bespreek wijzigingen op voorhand met de betrokken leerkrachten.

De contactgegevens van je leerlingen en collega‘s vind je terug in DKO3. Behandel deze info vertrouwelijk!

Hoe?

 • Lees steeds de nieuwsbrieven gestuurd door de academie (leerkrachtennieuwsbrief en leerlingennieuwsbrief)
 • Communiceer tijdig, eenduidig en volledig.
 • Communiceer met leerlingen én ouders bij -18.
 • Gebruik meerdere kanalen (mail én papier)
 • Breng steeds het secretariaat en betrokken collega‘s op de hoogte.
 • Breng je contactgegevens up to date in DKO3 en deel ze met de collega‘s. (Vraag eventueel een school-mailadres aan.)
 • De academie communiceert altijd naar jouw academielede.be-mailadres dat je krijgt bij je aanstelling.

Klasadministratie als leerkracht

Waarom?

Om je pedagogische taak op te volgen en kwaliteit aan te tonen, verwachten wij van elke leerkracht een sluitende klasadministratie. Deze verwachtingen vloeien voort uit de functiebeschrijving.

Het type en vorm van de documenten zijn vrij. Gebruik waar jij je best bij voelt. We ontwikkelen ook digitale tools, die je kan inzetten wanneer ze voor jou goed werken en voordelen bieden. Informeer je bij collega‘s voor goede voorbeelden.

Hoe/wat

 • We verwachten dat je op korte termijn van elke leerling weet waar je naar toe wil (jaarplan/intake).
 • We verwachten dat je op lange termijn weet wat je van de leerlingengroep verwacht (per graad/over de opleiding: leerplan met academieluik)
 • We verwachten dat je weet wat je leerling gedaan heeft in opdrachten en repertoire. (Leerlingagenda voor leerkracht/portfolio)
 • We verwachten dat je de leerlingen duidelijke instructies geeft (Leerlingagenda voor de leerling).
 • We verwachten dat je minstens in het begin van het schooljaar samen met de leerling de verwachtingen uitspreekt (intake).
 • Je maakt afspraken met de leerling om alles bij te houden over de volledige loopbaan (agenda, repertoire, concerten).
 • Bij wissel van academie kan gevraagd worden om deze info (gedeeltelijk) door te geven.

EHBI (Eerste hulp bij inspectie). 

Waarom?

De Vlaamse onderwijsinspectie bewaakt de kwaliteit van zijn instelling door regelmatig de academie ‘door te lichten’.

Iets om schrik voor te hebben? Neen.
Iets om voorbereid op te moeten zijn? Absoluut! 

Hoe?

De inspectie stuurt één maand voor de doorlichting een bericht. Het is dan niet de bedoeling om een maand lang in de kramp te schieten en alle mogelijke documenten voor te bereiden.

In het kernteam bekijken we systematisch wat we allemaal doen, en waarop we nog kunnen inzetten. Dit gaat dan over de grotere klasoverschrijdende zaken (kwaliteitsontwikkeling, rapportering/oriëntering, bewoonbaarheid/veiligheid/hygiëne, leerlingbegeleiding, omgaan met diversiteit en personeelsbeleid.). Dit werken we uit met concrete acties. Hierover houden we jullie zeker op de hoogte houden via nieuwsbrief en vakvergaderingen. 

De ontwikkelschaal ‘onderwijsleer praktijk’ is wel een schaal die voor elke leerkracht belangrijk is op de klasvloer. Ze omvat o.a. de evaluatie, feedback, leerplannen, leer- en leefklimaat, leereffecten, enzovoort 

De leerplannen en evaluatie zullen verder uitgewerkt worden op de studiedagen en de vakvergaderingen: 

 1. We hebben voor alle vakken een academieluik (minstens van de 2e graad).
 2. Dit moet nog doorgroeien over de andere graden (beheersingsniveaus).
 3. We vullen het vakspecifieke aan in de vakvergaderingen.
 4. Intake en evaluatie groeit verder mee met het nieuwe competentiegerichte denken. 

Wat verwachten wij op dit moment van jouw klasadministratie?

Per leerling: waar komt de leerling vandaan (wat hebben we gedaan), waar staat de leerling nu (evaluatie) en waar gaan we naartoe (leerdoelen).
Als documenten gebruik je: jouw agenda, de leerlingenagenda, je examenprogramma’s, je klas concertprogramma‘s, evaluaties, uitstappen, je jaarplanning. Voor klassikale vakken kan dit per klas, maar zorg ook dat je individueel iets over je leerling weet. Als kaders/vocabulaire gebruiken we de leerplannen en de nieuwe competenties, ons APP,... 

Wat moet je zeker doen? Zet zaken in het daglicht waar je in je lespraktijk op inzet Dit kunnen grote, maar ook kleine dingen zijn, zoals speciale methodieken of activiteiten. Of misschien heb je een bepaalde nascholing gevolgd of las je specifieke lectuur waaruit je ideeën meeneemt? Verkoop je werkwijze en waarom jouw werkwijze aansluit bij je leerlingen. 

Wat doe je niet?

Er gebeurt zoveel moois op onze academie dat dit alle aandacht verdient! Stel je bij een bezoek van de inspectie open op en hang niet jouw vuile was buiten (of die van een collega of ‘de academie’). Zorg dat je die vuile was zelf (systematisch) oppakt van de vloer, en terug proper en glad gestreken op zijn plaats gekregen hebt.

Leerplannen 

Waarom?

Het schoolbestuur koos in overleg met alle betrokkenen als leerplan de raamleerplannen DKO - Kunstig Competent.

Met behulp van de artistieke competenties en de beheersingsniveaus kan de leerkracht aan de slag om te werken aan de opgelegde basiscompetenties en beroepskwalificaties

Wat?

raamleerplandko.be

academieluiken Kunstacademie Lede vind je terug bij de de documenten in DKO3

Verzekering

Waarom? 

Als personeelslid ben je verzekerd tijdens je verplaatsing van en naar de academie en voor de schade die je onopzettelijk toebrengt aan anderen (BA).

Je bent ook verzekerd voor arbeidsongevallen.

Extra verzekeringen (voor je instrument en persoonlijk materiaal) kan je zelf afsluiten. Vele verzekeraars bieden een academie-verzekering aan.

(Weet dat de huurinstrumenten van de leerlingen niet verzekerd zijn door de academie.)

Hoe/Wat?

Is er een incident? Neem dan zo snel mogelijk contact op met het secretariaat en de directie.

De verzekeringen worden opgevolgd door een persoon op de technische dienst van de gemeente Lede. Informeer steeds via het secretariaat.

Leren in de alternatieve leercontext

Waarom?

We vinden het belangrijk dat leerlingen ook in een kwalitatieve alternatieve leercontext hun artistieke competenties kunnen ontwikkelen. 

Deze vorm van leren is onderworpen aan een aantal administratieve verplichtingen.

Hoe?

De academie beschikt over een goedgekeurd toetsingsinstrument (inspectie) en een goedgekeurd afsprakenkader (CBS).

Indien een vereniging in aanmerking wil komen als partner in de alternatieve leercontext, dient bij de directie een aanvraag gedaan te worden voor 20 september.

Leerlingen doen een aanvraag voor dit engagement, vóór 20 september.

In het academieteam hebben we een coördinator die samen met de directie het ALC traject van de leerling evalueert. De evaluatie van de leerling gebeurt door de inhoudelijk verantwoordelijke van de vereniging (bv de dirigent), op basis van de evaluatie richtlijnen van de academie.

Aankoop (didactisch) materiaal

Waarom?

De academie zet binnen haar mogelijkheden bewust in op pedagogsich-didactisch comfort voor leerkrachten en leerlingen. We willen dat de lessen in een goede omgeving en met goed materiaal gegeven kunnen worden. Daarom wordt de academie financieel ondersteund door de verschillende gemeenten.

Hoe?

Heb je iets nodig? Zorg dan zelf voor een offerte.

Afhankelijk van het beschikbaar budget, de urgentie en het bedrag, zal het schoolsecretariaat verdere offertes opvragen en indien mogelijk het materiaal bestellen via de aankoopprocedures van de gemeente.

Overzicht didactisch materiaal

 • Didactisch materiaal
  • geluidsinstallaties
  • licht in woordkelder
  • digitale piano’s
  • kopiëren + auteursrechten
  • videocamera‘s
  • computers
  • beamer
 • ICT/software: 
  • Je kan steeds je eigen device meebrengen
  • kalender
  • klasconcerten
  • repertoire
  • programma
  • portfolio
  • klaslokalen/lesverplaatsing 
  • evaluaties
 • Bibliotheek (meer info op het secretariaat)

Welk materiaal je waar kan vinden, staat in de inventarissen:

ICT

Pedagogisch

 • ICT is een tool die gebruikt wordt, maar nooit een doel op zich.
 • ICT is ook snel evoluerend.
 • We maken gebruik van het google platform
 • We leggen geen standaarden op en laten leerkrachten vrij te experimenteren met beschikbare tools.
 • We vragen steeds rekening te houden met de regels rond GDPR.
  • zet mailadressen in BCC
  • druk geen onnodige documenten af met leerlinggegevens

We hebben via de academie een licentie voor adobe photoshop, illustrator,... http://contracten.signpost.be/overeenkomst/EDU_Overview_Datasheet.pdf

Ook leerkrachten kunnen van deze licentie gebruik maken. Laat maar horen als je dit wenst! 

WIFI

De wificodes staan in de inventarissen:

Administratie

We gebruiken dko3.be als administratief programma. Hier zie je de gegevens van je leerlingen, en kan je de leerlingen koppelen aan de juiste uren. Let er op dat we in Lede geen onderscheid maken tussen vestigingsplaats Lede en Administratie centrum. 

In APILO beheren we de lokalenverdeling. Ook aanvragen van lesverplaatsingen doe je hier. (http://lede.apilosoft.be

Aanvragen nascholing gebeuren via een google form, wat je terugvindt in documenten DKO3.

Het melden van defecten doe je per mail naar kristien.vandamme@lede.be  én chantal.fronteau@lede.be  

Heb je nog geen inlog voor apilo en/of DKO3 dan graag ook een mailtje naar kristien.vandamme@lede.be 

Alle leerkrachten ontvangen een google account voornaam.naamzonderspaties@academielede.be. Op dit mailadres ontvang je de officiële communicatie en deze account kan je gebruiken om in te loggen op de drive.

EVACUATIE 

Waarom?

De bedoeling van een evacuatie is na te gaan of we het gebouw voldoende snel kunnen ontruimen. In geval van echt onheil is dit al een belangrijke stap die het reddingswerk zal vergemakkelijken voor de opgeroepen hulpdiensten. Daarenboven is het organiseren van een evacuatieoefening ook een verplichting die regelmatig moet herhaald worden. Zo wordt er een goede, vlotte vluchtreflex aangeleerd. 

Hoe?

Enkele aandachtspunten bij het horen van het brandalarm: 

 • Gebruik geen brandladders!! (Het is maar een oefening.) 
 • Ook brandblussers en brandhaspels laten we ongemoeid tot het echt nodig is. 
 • Doe de evacuatie rustig. 
 • Trek het fluohesje aan dat in je klas hangt. 
 • Sluit alle ramen en deuren (maar doe ze niet op slot). 
 • Laat de verlichting branden. 
 • Geef in de Stationsstraat een geluidssignaal met de luchttoeter. 
 • Neem je ‘brandlijst‘ mee naar de evacuatieplaats en controleer daar of al je leerlingen aanwezig zijn. De brandlijst is een aanwezigheidslijst die je steeds bij moeten hebben. Wanneer je toegang hebt tot DKO3 op je telefoon, kan je de lijst online raadplegen.
 • Heb je DKO op je telefoon, dan kan je dat doen aan de hand van deze gegevens. 
 • Meld aan de secretariaatsmedewerker/verantwoordelijke of iedereen er is, of niet. 
 • De leerkrachten uit:  AC: klas 1/klas 5: checken of er nog personen zijn in het sanitair blok, o Huize Moens klas 4: checken of er nog personen zijn in de keuken, of Huize Moens zaal: checken of er nog personen zijn in het sanitair blok, of Erpe klas achterzijde gebouw: of er nog personen zijn het sanitair blok,
  en sluiten daarna de deur ervan (niet op slot). 
 • Begeef je met je klas naar het midden van het plein achter de academie (waar de kiosk staat in de zomermaanden). Dit is de eerste evacuatieplaats. Doe dit rustig en gedisciplineerd (In Erpe bevindt de evacuatieplaats zich op de parking aan het bushokje, in de Stationsstraat voor het station, in EMotia op de parking en in EM Steenstraat op de speelplaats.) 
 • Keer nooit terug zonder toestemming (we zullen er voor zorgen dat er ook niemand in het gebouw komt wanneer jullie op de evacuatieplaats staan) 
 • De secretariaatsmedewerker brengt het intekenregister mee en kijkt of alle leerkrachten die aanwezig zijn in het gebouw op de evacuatieplaats zijn. 

Enkele opmerkingen naar aanleiding van de evacuatieoefeningen:

o Hangen er fluohesjes in alle klassen?

o Aanwezigheden opnemen: DKO3 staat nog niet op het punt om ‘brandlijsten’ te maken. Leerkrachten moeten via hun app de aanwezigheden controleren. (En dus wat met leerkrachten die de aanwezigheden niet op hun telefoon hebben?) of Leerkrachten kunnen enkel de aanwezigheden van hun eigen leerlingen zien. Wat, in het  slechtste geval, met leerlingen van een leerkracht die niet meer kan evacueren? Maw de controle van de aanwezigheden blijft een probleem. Systemen van lijsten op papier  zoals in een dagschool werken niet in academies. Dit probleem wordt voorgelegd aan DKO3. 

Uit het verslag van de evacuatieoefening 26 april 2019

“Dank zij de inspiratie en motivatie van de directeur winnen de evacuatieoefeningen nog steeds aan kwaliteit. Een pluim voor de leerkrachten die de instructies duidelijk kennen en correct toepassen. En tenslotte de leerlingen, creatieve kunstminnende jongeren die de nodige discipline hebben en luisteren naar wat hen opgedragen wordt. 

Een veilige school ” 

Dank je wel! 

Toiletten

Alle gebouwen zijn voorzien van toiletten:

 • Huize Moens: 1e verdieping (aan de parketzaal)
 • Administratief centrum: 1e verdieping
 • Administratief centrum: 1e verdieping
 • Stationsstraat: in atelier en op buitenplaats
 • EM Dorpsstraat: 1e verdieping
 • EMotia: -1
 • EM Steenstraat: op 2e verdieping
 • Wichelen en Serskamp: toiletblok

Klachten

Ouders kunnen een klacht indienden via het gemeentebestuur Lede.

Heb je als leerkracht een klacht, dan kan je dit melden via het College van Burgemeester en Schepen van Lede.

We staan in de academie voor een open communicatie. Laat snel je verzuchtingen weten zodat we snel oplossingen kunnen vinden!

Kopies

Kopies met betrekking tot de academie kan je gratis nemen in de academie.

 • Je kan in Huize Moens kopiëren met de code terug te vinden in de inventaris
 • In gebouw AC en EM Dorpsstraat staat een kleine kopier voor een snelle afdruk.
 • In de Statiosstraat is ook een copier A3 voorzien.
 • In EMotia staat een kopiër voor alle afdrukken met betrekking tot Erpe-Mere. Deze moet gekoppeld worden aan de toegangsbadge.
 • In EM Steenstraat is een copier voorzien.

Logo en affiches

De academie beschikt over een logo. Het logo toont duidelijk de 3 gemeenten en 3 domeinen waarin de kunstacademie actief is. (Ontwerp Liene Prové en Siegfried Samuël)

Voor het ontwerp van affiches kan gebruik gemaakt worden van een template op canva.

jpg normaal

jpg donker

png transparant zwart

png transparant wit

Grafisch accent