Vanuit het APP wordt er heel wat van jou verwacht als leerkracht.

Motiverend lesgeven

Als leerkracht probeer je in kleine stappen het maximaal haalbare uit elke leerling te halen. Dit doe je met motiverend onderwijs. Je geeft de leerling wat hij nodig heeft om te kunnen groeien. Hier tegenover staat dat de leerling een lerende attitude aanneemt om te groeien in zijn traject.

motivatie

Onderwijsdoelen

Dit onderwijs is geschoeid op het goedgekeurd raamleerplan DKO. Door gebruik te maken van artistieke competenties in duidelijke groeitrajecten kan een leerling geduid worden waar hij staat, wij hij naar toe wil, en waar wij hem uiteindelijk naartoe willen begeleiden.

De academieluiken vormen een vertaling naar de klasvloer van deze onderwijsdoelen.

raamleerplan

Evaluatie - plaats in het leertraject

Op verschillende momenten wordt bekeken waar de leerling staat op zijn traject. Dit gebeurt op toonmomenten, maar ook op andere (les)momenten tijdens het schooljaar. Omdat de leerling niet meer alleen wordt geëvalueerd op vakmanschap, is eigenlijk alles evaluatie. Zo is evaluatie nu meer dan ooit geen eindpunt, maar juist een nieuw vertrekpunt. De leerkracht houdt al deze momenten bij om zo een zicht te krijgen over het parcours van de leerling heen.

Belangrijke tools voor een stimulerende en zelfsturende lesgeefstijl zijn de intake, de portfolio, en een aantrekkelijk repertoire. Ook de wijze van ‘permanente’ feedback is een belangrijk aandachtspunt in dit boeiende artistiek proces van coachen en evalueren.

Omdat tonen toch belangrijk blijft in ons kunstonderwijs, zullen we er alles aan doen om onze leerlingen plaats en ruimte te geven om zich regelmatig te kunnen tonen.

Op het einde van een graad (op het moment van certificeren) zijn er publieke toonmomenten. De inhoud hiervan staat beschreven in het evaluatiereglement. Om de kwaliteit van de evaluatie te bewaken, kunnen we beroep doen op externe deskundigen. Dit wordt bekeken afhankelijk van de nood.

Om de kwaliteit van de toonmomenten te garanderen, kan er gebruik gemaakt worden van goede concertruimtes, ondersteuning van gemeentelijke diensten en professionele pianobegeleiding door eigen aangestelde begeleiders.

Naast het evalueren van de leerlingen wordt ook ingezet op het evalueren door de leerling (zelfevaluatie).

evaluatie

Zorg

Wanneer het leren niet vanzelf gaat, kan ook ons kunstonderwijs ondersteuning bieden. 

In onze academie zetten we graag in op een brede, letterlijk zo breed mogelijke, zorg. Daarom is het belangrijk om een leerzorg steeds te melden zodat we van in het begin kunnen inzetten op deze brede zorg. Wanneer er verhoogde zorg nodig is, zal een plan opgesteld worden in samenspraak met de ouders en de leerkracht. Deze aanpassingen kunnen bijstellingen in leerdoelen en evaluatievormen zijn, of een specifiek aanbod of een aangepast traject zijn.

Bij verhoogde zorg staat de relevante info rond de leerling in DKO3. Zorg-sjablonen voor IAC staan bij de documenten in DKO3

zorg

Afstemming met lokale context - Cultuurparticipatie

Concertverslag

De leerlingen uit de 2de en de 3de graad muziek maken een concertverslag tegen de paasvakantie. Dit geldt alleen voor de jongeren, en niet voor volwassen leerlingen.

In de 2e graad wordt opdracht wordt gegeven door de leerkrachten muzieklab. De verslagen worden afgegeven bij de leerkracht instrument. Het moment om in gesprek te gaan over de concertbeleving.
Bij muziek 3de graad is het concertbezoek  een opdracht voor het vak beleven .

Volwassenen die het traag traject derde graad volgen maken in 3.4 een uitgebreid concertverslag.

Theateronderzoek

Bij woord wordt de opdracht voor een eigen onderzoek naar een theatervoorstelling gegeven in de lessen woordatelier en woordlab.

Museumbezoek

In het kader van de lessen beeld voor jongeren en volwassenen worden museumbezoeken als uitgangspunten voor de lessen gebruikt.

Participatie

We moedigen onze leerlingen aan om ook actief te participeren in het culturele leven rond de academie. Leerkrachten delen informatie over de verenigingen die actief zijn in onze regio.

cultuur