ROK (Referentiekader voor onderwijskwaliteit)

De Vlaamse Onderwijsinspectie zorgt voor de nodige kwaliteitscontrole van de werking van de academie in de ROK-visie. Binnen deze visie zit ook de evaluatiecyclus voor personeel, de kwaliteitsbewaking van de leerresultaten, loopbaanbegeleiding,...

rok

Bevragingen

De academie peilt tweejaarlijks bij leerlingen en ouders naar het welbevinden, de participatie en communicatie binnen onze kunstacademie.

Vanaf 2020 worden ook op systematische manier activiteiten bevraagd. We sturen na de activiteiten een korte bevraging naar willekeurig gekozen leerlingen. De antwoorden worden  door de activiteitencoördinator gebruikt bij de organisatie van de volgende editie.

Omgevingsanalyse (Meerjarenplan + SWOT) 

Bij het begin van de nieuwe legislatuur (meerjarenbegroting 2020) werd een omgevingsanalyse gemaakt van de academie. 

Statistieken

Jaarlijks maken we relevante statistieken. We bekijken de spreiding van onze leerlingen op basis van de postcode, vestigingsplaats, per vak en domein, op basis van omkadering.

Opmerkelijke resultaten worden besproken met het schoolbestuur, personeel, en op de interlokale vereniging en/of academieraad.

Werking (PDCA)

Het kernteam gebruikt een dynamisch beleidsplan dat alle ROK beleidsdomeinen beschrijft in gerealiseerde doelen en te ontwikkelen doelen. Voor de concrete acties van het schooljaar is er een tijdslijn.

Zelfevaluatie 

De academie doet op regelmatige basis aan zelfbevraging en -reflectie. Een grote interne doorlichting staat gepland.