ICT


Onze academie gebruikt ict als een hulpmiddel in de lessen en organisatie. We zetten ICT bewust in wanneer het een meerwaarde betekent voor de lessen.

In de nieuwsbrieven vermelden we ook relevante software voor leerlingen